צור קשר

סוכנת ספרותית בארה"ב:
Amy Tannenbaum
Jane Rotrosen Agency 
318 E. 51st Street
New York, NY 10022
212-593-4330
atannenbaum@janerotrosen.com