runningמחר אני מתחיל לעשות ספורט.
באמת. כמו שצריך הפעם.

הגיע הזמן, לא? להתאמן בצורה מסודרת זה חשוב מאוד. אני יודע, כבר התחלתי לעשות את זה הרבה מאוד פעמים. אני מצוין בלהתחיל להתאמן. זו באמת לא כזו בעיה בשבילי.
אז נקום מחר בשש, ונתחיל. למה בשש , בעצם? בחמש. נקום בחמש. כמו גבר, נתעורר עם השמש ונתחיל לקרוע לעצמי את הצורה.
טוב אולי לא צריך להגזים. שש זה גם זמן טוב.
אפילו שש ורבע. זה לא כזה הבדל גדול.
נשים את השעון על שש, אבל נקום בשש ורבע. ככה נעבוד על עצמי. גם נקום מוקדם וגם נרגיש שקיבלנו עוד רבע שעה במיטה.
אני מצוין בדברים האלה. אז מה אם זה גורם לי להתייחס אל עצמי בלשון רבים.

נרוץ.
בים.
בים זה הכי קשה. נרוץ חצי בחול וחצי במים, שתהיה התנגדות לרגליים.
למרות שזה יקח מלא זמן לנסוע לשם. אולי עדיף לרוץ כאן בפארק, ליד. אבל נשים משקולות כאלה על הרגליים, שיהיה קשה.
אולי לא ישר על ההתחלה. נחכה קצת שהגוף יתחזק, זה לא טוב ישר לקפוץ לריצה עם משקולות.
אבל נרוץ. לפחות שעה. או חצי שעה. תלוי אם אני אצליח לקום בשש ורבע.
אולי בעצם נרוץ עשרים דקות ונשאיר עשר דקות לתרגילים.
שכיבות שמיכה, וכאלה. שכיבות שמיכה זה מה שעושים עם הידיים או שזה בעצם שם אחר לתרגילים שעושים עם הבטן?
לא משנה. נעשה את שניהם. וגם מתיחות. זה מאוד חשוב מתיחות. לפני ואחרי. זה קריטי, אני לא מוכן לוותר על מתיחות, אפילו אם זה יגרום לי שאאלץ לקצר את הריצה, או לוותר על איזה שכיב סמיכה.
סמיכה או שמיכה? לא משנה.

אני לא צריך מכון כושר. זה הכל בראש.
אם יש לך כוח רצון, ואתה מקבל את ההחלטה המתאימה, אתה יוצר את המסגרת של עצמך.
הכל, הכל בראש.  אני יש לי כוח רצון פלדה אני. אמנם קצת קשה לי בבקרים, אבל כשאני רוצה – חבל על הזמן.
אתם יודעים מה, יום אחד בשבוע, אני בכל זאת אקום בחמש. רק בשביל להראות לעצמי שיש לי כוח רצון חזק.
אני אקום בחמש, על הפרינציפ. אשב ואחכה עד שש וחצי, ואז אצא לרוץ. רק בשביל להראות לה, לשינה הזאתי.
יו, אני חייב שוקולד. חייב. חכו שניה.

 אוקי. אז סגור.
מחר בשש ורבע, מקסימום שבע, אני קם ויוצא לריצה או לפחות הליכה מהירה של עשרים דקות חצי שעה. לפחות.
ואז עוד קצת מהתרגילים האלה, איך שלא קוראים להם. ואז נמתח.
או שאולי כדאי לעשות את זה בערב, במקום לקום מוקדם. בכל זאת לא כדאי להתחיל דברים בבום.
רבע שעה הליכה סביב השכונה.
עם ווקמן. משהו רגוע, בכל זאת, אני אחרי יום עבודה.

זה הכל כוח רצון.
ממחר.
תוך שנה, תראו אני קורע לבחור הזה את הצורה.

כתיבת תגובה