crsisנתקלתי במקרה בסרטון הזה, ונראה לי שהוא ההסבר הבהיר והטוב ביותר למשבר הכלכלי שנתקלתי בו עד היום.
מאחורי הגרפיקה הברורה וההסבר שמתקדם בדיוק בקצב הנכון מתגלות האמיתות הפשוטות ביותר: תאוות בצע פשוטה שמתחזה ללהטוטים פיננסים, אמונה תמימה ב"הכל יהיה בסדר" והעובדה שהכל -תמיד- קשור להכל, הן מה שעומד בבסיס העניין גם הפעם…

ואם אתם רוצים הסבר טיפה אחר, בגוון סאטירי אנגלי טיפוסי, תמיד יש את הסרטון הזה:

כתיבת תגובה