beatלחיים יש את הקצב שלהם. לאנשים מסביב, לחברה שסובבת כל אחד מאיתנו, יש את הקצב שלה.
הקצב שאדם ממציא לעצמו, כאשר הוא מגיע, מדי פעם, יכול להיות מעורר וגם נחוץ, מפחיד וגם כמעט בלתי ניתן לעצירה. 
פתאום, לרגע, משהו שלך, שלא ניתן להכחיש. היציאה החוצה מהכל והכניסה פנימה, אל משהו אישי.
יתכן שזו הסיבה שברגעים הגדולים בחיינו אנחנו "מחסירים פעימה".

Beat, פרויקט הסיום של אור בראל [אתר, בלוג] מבצלאל, הוא מימוש נהדר של חוויית היציאה מחוץ לקופסא והיצירה של הקצב האישי, שכל אחד צריך לחוות לפחות פעם אחת.

[מקור]

כתיבת תגובה