Read more about the article האנשים במרכז היקום
שש דרגות של הפרדה

האנשים במרכז היקום

ישנה אמונה רווחת בקרב בני אדם, שניתן להגיע מכל אחד לאדם אחר בעולם על ידי שימוש בשישה קשרים. להנחה הזו אין ביסוס מדעי חזק במיוחד, אבל היא פותחת שאלה אחרת - מי האדם הכי "מקושר" בעולם?

להמשך קריאההאנשים במרכז היקום